Alimenty na dziecko krok po kroku

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten obciąża oboje rodziców w takim samym zakresie. Jak…

CZYTAJ WIĘCEJ